Dreamtattoo Kalıcı Dövme (Tattoo) & Piercing Kadıköy İstanbul

Tattoo Gerçekliği

Tattoo( dövme ) kelimesinin 2 temel türetilişi vardır ki bunlar; Polinezya dilinde “vurmak, darbe indirmek” manasında olan “ta” kelimesi ve de Tahiti dilinde “bir şeyi işaretlemek” manasında olan “tatau” kelimesidir. Dövme ( tattoo ) tarihi 5000 yıl önceye dayanır ve çok çeşitli toplumlarca uygulanır. Dövmeler ( tattoo ), deri yüzeyinin altına renkli materyaller aktarılarak yaratılır. İlk dövmeler ( tattoo ) muhtemelen kazara yaratıldı. Birisinin küçük bir yarası vardı ve kirli, kurumlu olan bir elle yarayı ovdu. Yara iyileştikten sonra izin sürekli olarak kaldığı görüldü. Toplumsal ilgi dövmenin ( tattoo ) giderek büyümesine neden olmuş ve uçsuz bucaksız bir popülerlik kazandırmıştır kendine. Ancak temelde yazılı bir tarih bırakmamıştır.

Bronz Çağı

1991 yılında 5000 yıllık “Buz Adamı Ötzi’yi” Avusturya - İtalya sınırındaki Ötzlar Alplerinde bulduklarında tüm dünya gazetelerine manşet olmuştu. Donarak öldüğü için bulunduğunda vücudu mükemmel şekilde korunmuştu ve vücudunun çeşitli yerlerinde tam 57 dövme ( tattoo ) vardı. Bu dövmeler ( tattoo ) sırtının altında böbreğinin üstü hizasında, sol bacağında, sağ diz ve ayak bileğinde boyları 15 cm.’yi bulan sıralı ya da paralel düz çizgiler halindeydi. Dövmelerin ( tattoo ) yerleri ve işaretleri muhtemelen bir eklem kireçlenmesi tedavisi için denendiği izlenimini uyandırmaktadır.

Pazyryk Toplumu

1948 yılında Rus arkeolog Sergei Rudenko Rusya - Çin sınırının 120 mil kuzeyindeki yüksek Altay dağlarından batı ve güney Sibirya ya doğru yaptığı grup mezar kazısı sonunda 2400 yıllık Pazyryk Toplumuna ait olduğu anlaşılan mumyalar buldu. Vücutlarında çeşitli hayvanları temsil eden dövmeler ( tattoo ) vardı. Mitolojik ejderha ve canavarların büyülü bir değere sahip olmak için yapıldığı düşünülse de bazı figürlerin tamamen dekoratif nitelikte olduğu gözlendi. Sonuçta varılan nokta dövme ( tattoo ) desenindeki belirleyiciliğin bireysel statü olduğuydu.

Mısır

Yazılı kayıtlar ve fiziksel kalıntılara rağmen Mısır dövme ( tattoo ) sanatı, kendi sosyal görüşlerinden etkilenen birçok Mısırologlar tarafından görmezlikten gelinmiştir. Bugün yine de biz vücutlarında dövmenin ( tattoo ) sanat formunu sergileyen 11 hanedan olduğunu biliyoruz. 1891'de arkeologlar Amunet’in mumyalanmış kalıntılarını keşfetti, Tanrıça Hathor’un bir rahibesi olan Amunet’in İÖ 2160 ila İÖ 1994 arasında yaşadığı sanılmaktadır. Bu dişi mumyanın vücudundaki dövmeler ( tattoo ) gruplanarak incelendiğinde çizgi ve noktalar gösterdi ki soyut geometrik desenler ortaya çıkıyordu. Bu sanat formu sadece kadınlara sınırlandı ve genellikle bu kadınlar dini törenler için bir araya geliyorlardı. Mısırlılar baştanbaşa tüm dünyaya dövme ( tattoo ) yapmanın pratiğini yaydılar. Piramit inşa ettiren üçüncü ve dördüncü Mısır hanedanları Yunanistan, İran ve Arabistan’la Mısır’ı uluslar arası bir millet haline getirdi. İÖ 2,000'e kadar dövme ( tattoo ) yapma sanatı güneydoğu Asya’nın bütün yollarından dışarı yayılmıştı. Daha sonra Ainu (Batı Asyalı göçebeler) Japonya'ya doğru harekete geçtiklerinde yanlarında bu sanatı da götürdüler.

Japonya

Japonya'da dövme ( tattoo ) yapmanın ilk kanıtları yüzleri boyanmış kil heykelciklerin formunda bulunur ya da dövme ( tattoo ) izlerini temsil etmek için yüzleri işlenmiş heykelciklerde. Bu türün en yaşlı heykelcikleri incelendiğinde İÖ 3000 li yıllara hatta daha da eskiye dayandıkları çıkmıştır. Ayrıca birçok mezar kazısında rastlanan bu türdeki heykelciklerin İÖ ikinci ve üçüncü binyıla ait olduğu görülmüştür. Bu heykelcikler simgesel olarak ölünün üzerinde bilinmeyene olan seyahatinde ona eşlik eden canlı bireyler için dublörler olarak hizmet eder ve dövme ( tattoo ) izlerinin dinsel veya büyülü önemi olduğuna inanılır. İlk Japon dövmesinin ( tattoo ) kaydının bulunduğunu yazıt bir Çin hanedanına aitti ve İS 297 tarihte derledi. Japonlar çoğunlukla sanatla onun dekoratif nitelikleri için ilgilendi, büyülü olanların aksine. Horis’ler (Japon dövme ( tattoo ) sanatçıları) tartışılmaz işlerind ustalardır. Onların renkleri kullanımı, perspektif ve yaratıcı tasarımları, başlı başına yeni bir bakış açısı yarattı. Klasik Japon dövmesi ( tattoo ) dolu bir vücut elbisesidir.

Çin

Güney Çin’den İpek Yolu rotası boyunca uygulamaları yayılmıştır.

Polenezya Adaları

Dövme ( tattoo ) yapan barışçı kültürler arasında çok büyük bir tarihi öneme sahiptirler. Polinezyalı dövme ( tattoo ) yapma sanatı eski dünyanın en karmaşık ve beceriklisi olarak kabul edilir. Polinezyalı insanlar kişinin, manevi gücü, yaşam gücüne ve bunların dövmesinde ( tattoo ) gösterilmesine inanır. Bu eski sanatlar hakkında bilgimizin muazzam çoğunluğu efsanelere, şarkılara ve dinsel törenlere dayanır. Çoklu kat kat eklenen ayrıntılı geometrik tasarımlar yenilenerek süslenmeye devam eder bireyin yaşamı boyunca, ta ki tüm vücudu kaplanana kadar. Samoa’da geleneksel olarak el ile uygulanan dövme ( tattoo ) ya da “tatau” şefler ve asistanları tarafından uygun görülen şekilde uygun doğumda ailelere emredilir. Genç şefler için yapılan dövme ( tattoo ) törenleri ergenliğin başlangıcına denk getirilir ve oldukça önem verilir. İlerideki liderlikteki üstünlük rolünün anahtar bir parçasıdır. Dövme ( tattoo ) sanatçısı tarafından bırakılan sürekli izler sonsuza dek kültürel geleneklere olan dayanıklılığı ve bağlılığı kutlayacaktır. Samoa topraklarına ilk ayak basan Avrupalılar 1787 yılında gelen Fransız yolculardı. Yerlilere farklı bir gözle baktılar ve onları farklı düşünerek resmettiler, neredeyse çıplak olmalarına karşın giyinik gösterdiler. Samaoa dövme ( tattoo ) yapma sanatının mitolojik kaynakları ve “tatau”nun alışılmadık ters-kültürel tarihi Yeni Zelanda’nın göçmen toplumlarına taşında ve sonra Auckland’dan Hollanda’ya çeşitli denizaşırı uluslara yayıldı. Hawaii insanlarının kendi geleneksel dövme ( tattoo ) sanatları vardı “Kakau” olarak bilinen. O sadece süsleme ve ayrım için onlara hizmet etmedi onların sağlığı ve manevi yaşamını ve refahı içindi aynı zamanda.
Karmaşık desenler, dokunan sazlar veya diğer doğal formları taklit etmek, adamların kolları, bacakları, gövdesi ve yüzünü süsledi. Kadınlar genellikle ellerini, parmaklarını, bileklerini ve bazen de dillerini süslediler. Bölgeye gelen batı misyonerleri dövme ( tattoo ) yapmayı geriletmeye bu benzersiz sanat formunu azaltmaya zorladı tarih boyunca Hıristiyan kiliseler tarafından yasaklandığı gibi.

Yeni Zelanda

Maori Yeni Zelanda’da bütün Polenezya'nın en etkileyici kültürlerinin birini yaratmıştı. Onların dövmesine       ( tattoo ) “Moko” deniyordu, deriyi işlemek için oymacılık becerilerini kullanmak onların arıtılmış sanatsal becerisini yansıttı. Tam yüz “moko” onların durumunu ileten ayrımın bir iziydi, soy ve kabileye ait birleşmelerin çizgileri, savaş kahramanlıkları ve onların yaşamının diğer büyük olaylarını anımsatırdı.

Endonezya

Borneo, yılların binlercesi boyunca olduğu gibi bugün hala sadece geleneksel kabileye ait dövme ( tattoo ) yapmanın uygulandığı dünyada çok nadir bulunan yerlerden biridir. Son zamanlarda iç bölge kabilelerinin birçoğu dış dünyayla biraz temas kuruncaya kadar. Sonuç olarak onlar dövme ( tattoo ) sanatıda dahil olmak üzere birçok geleneksel değerlerini yönlerini korudular. Borneo tasarımları tüm dünya etrafına gitti, batılı insanlar onlara “Tribal” diyor.

Hindistan - Tayland

Hindistan'da “hanuman” kollar ve bacaklarda kuvvetin popüler bir simgesiydi. Efsanevi keşiş bu gün hala Tayland ve Myanmar’da en popüler yaratımların başında gelir. Onlar tasarıma büyülü güçleri birleştiren keşişler tarafından insan vücudunda koyulur, dövme ( tattoo ) yaparken. Kadınlar ayrı tutulur çünkü keşişlere, onlara dokunmuş olmak için bile izin verilmez ve çünkü Taylandlılar, kadınların şimdiden onların kendilerininkinde yeteri kadar kuvvetli olduğu gibi fazla artışa ihtiyaç duymadığına inanır.

Afrika

İnsanların derisinin koyu renkte olduğu Afrika'da bizim bildiğimiz gibi renkli dövmeleri ( tattoo ) yapmaları oldukça zordur ama bundan dolayı onlar başka bir tekniği geliştirmişlerdir  “scarifications”. (Bu teknik aslında dövme ( tattoo ) sayılmamakla birlikte bağlantılıdır da) Bıçak ve bazı diğer keskin aletler yardımıyla deriyi kaldırarak, kesiğe özel kum ve kül karışımları sürmek suretiyle vücuda desenler yapılır. Uygulama tarzı Braille alfabesi yazımını andırılabilir. Bu desenlerde yerel motif ve gelenekler hakimdir.

Eski Yunanistan ve Roma

Yunanlar dövme ( tattoo ) sanatını İranlılardan öğrendiler. Onların kadının egzotik güzelliğine işaret eden dövmelerinin ( tattoo ) fikri ile büyülendiler. Romalılar da Yunanlılardan benimseyerek dövme ( tattoo ) sanatına başladılar. Romalı yazarlar Virgil, Seneca ve Galenus birçok köle ve suçlunun dövmeli ( tattoo ) olduğundan bahsetmiştir yazılarında. Resmi bir yazıt olan Ephesus’ta da görülmektedir ki erken Roma İmparatorluğu döneminde Asya’ya ihraç edilen bütün köleler “Vergisi Ödendi” sözcükleriyle dövmelenmiştir   ( tattoo ) . Yunanlılar ve Romalılar dövmeyi ( tattoo ) bir cezalandırma biçimi olarak da kullanmışlardır. Dördüncü yüzyılın başlarında Constantine Roma İmparatoru olduğu zaman Hıristiyanlığında etkisiyle suçlular, askerler ve gladyatörler için ortak nokta olan yüz dövmeleri ( tattoo ) yasaklandı. Constantine insan yüzünün Tanrı’nın bir tür tasviri olduğuna inanırdı ve bu nedenle çirkinleştirilmemeli veya kirletilmemeliydi.

Keltler

İÖ 1200 ve 700 yılları arasında batı Avrupa’ya doğru hareket eden bu toplum İÖ 400 yıllarında İngiliz Adalarına ulaştı. Şimdi onların toplumundan geriye kalan alanlar İrlanda, Galler ve İskoçya olarak bilinir.
Kelt kültürü tam vücut süsleme sanatıydı. Bu süslemeler deride mavi bir renk bırakan çivitotuyla yapılıyordu.
Uygulanan helezonlar genelde çok ortaklıydı bazen tek olabiliyor bazense ikiye hatta üçe katlanabiliyordu.
Kelt dövme ( tattoo ) sanatın muhtemelen en tanınan formu “Knotwork” dür. Çizgilerin dokunarak karmaşık kordonlara dönüştüğü bu teknikte bütün yaşamın birbiriyle bağlantısı simgelenir. Diğer bir teknik ise basit anahtar desenlerle sade labirent tasarımlarında bulunulduğu gibi bazen de son derce dolu ve karmaşık labirentlerde de görülmektedir. Bu uygulamadaki amaç ise yaşam denen seyahatte yürünen yolun alabildiğince çeşitli olduğunun simgesidir. 

Merkezi ve Güney Amerika

Peru'da 11inci yüzyıla ait olan dövmeli ( tattoo ) Inca mumyaları bulunmuştur. 16. yüzyıl İspanyol, Meksika ve Merkezi Amerika’sında dövme ( tattoo ) Mayalardan kalma bir gelenek olarak cesaret göstergesi olarak görülmüştür. 1519 yılında Cortez ve adamlarını Meksika sahillerine ayak bastıklarında yerlilerin sadece heykel ve idol formundaki şeytanlara tapmadığını ayrıca bir şekilde bu idolleri çıkmaz bir biçimde derilerine işlemiş olduklarını keşfettiklerinde dehşete kapılmışlardı. Daha önce dövme ( tattoo ) ile ilgili hiçbir bilgisi olamayan İspanyollar hemen bunun Şeytan işi olduğu kanısına vardılar. Coztez’in seyahatlerinin kroniğini çıkartan 16. yüzyıl İspanyol tarihçileri onun fetihlerinden sonuçla dövme ( tattoo ) yapma sanatının geniş ölçüde merkezi Amerika yerlilerince uygulandığını anlatır. 

Kuzey Amerika

İlk Cizvit misyoner belgeleri yerli Amerikalılar arasında dövme ( tattoo ) yapmanın ne kadar yaygın olduğunu doğrular.Chickasaw kabilelerinde seçkin savaşçılar dövmeleri ( tattoo ) tarafından tanınırdı. Ontario Iroquoians kabilelerinde ise kişinin dövme ( tattoo ) ne kadar ayrıntılı ise kabile içerisindeki statüsünün ne kadar yüksek olduğu görülürdü. Kuzey ve batı Amerika'da Inuit kadınlarının çeneleri medeni durumu ve grup kimliğini göstermek için dövmeliydi ( tattoo ) .
İlk olarak sürekli dövme ( tattoo ) 1846 yılında New York şehrinde görüldü. İç savaş esnasında her iki kanadın askerleri de birbirlerine dövme ( tattoo ) yaparak bu geleneği başlatmış oldu. 1891 yılında ise Samuel O’Reilly ilk elektrikli dövme ( tattoo ) makinesini icat etti.

Orta Doğu Eski Ahitlere göre zamanında dünyanın büyük kısmı putperestti ibadetin bir yolunun da tapındığı putunun vücudunda resmedilmesiydi bu nedenle ilk çağlardan beri bu sanat o coğrafyada da icra ediliyordu. Leviticus’ta bir pasaj: “Sen, var olmayan için etinde herhangi bir kesik yapmayacak ne de derin üzerinde herhangi bir izi bırakmayacaksın”. Daha sonra bu pasaj İncil’le alakalı otorite olarak kilisenin konumunu desteklemek için kullanıldı (19:28). Ancak İncil bilgini M.W. Thomson Musa'nın dövmeleri ( tattoo ) onayladığını Yahudilerin Mısır’da kölelikten kurtulmasını anmak için dövme ( tattoo ) sanatını tanıdığını belirtmiştir. Vikingler Kuvvetle muhtemel Vikingler dövme ( tattoo ) yapıyorlardı. 1100 yıl boyunca Dünya etrafında dolaştılar. Arap İbn Fadlan bazı Vikinglerle yaptığı bir karşılaşmayı tanımlar, onları çok kaba ve kötü tasvir eder ve kendilerini resimlerle örtüklerini belirtir. İngiltere İngiliz kâşifleri Avrupa uygarlığının ilkel yerlilere kıyasla ne kadar yüksek olduğunu göstermek için yanlarında panayırlarda, konferans salonlarında ve 10 sentlik müzelerinde sergilemek için dövmeli ( tattoo ) Polenezyalılarla eve döndüler. Bir kaptan aşçısı Polenezya seyahatleri esnasında dövme ( tattoo ) yapmayı öğrenir daha sonra İngiliz Deniz Kuvvetleri’nde dövme ( tattoo ) yaptırmak bir gelenek haline geline gelir. 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde İngiliz limanlarında bulunan hemen her evde en az bir profesyonel dövme ( tattoo ) sanatçısı vardı. 1862 yılında Galler Prensi ki daha sonra İngiltere Kralı olacak olan VII. Edward koluna ilk dövmesi ( tattoo ) olan Kudüs Haçını yaptırdı. O daha tahta yükselmeden aristokrasi arasında bir dövme ( tattoo ) hevesi başladı ve 1882 yılında oğulları Clarence ve York Düklerine Japon dövme ( tattoo ) üstadı Hori Chiyo tarafından dövme ( tattoo ) yapıldı.

Fransa

18. yüzyılda güney kıyılarına yaptıkları seyahatlerden barış içinde dönen olan birçok Fransız denizci dövmeli ( tattoo ) olmuştu. 1861'de Maurice Berchon olan Fransız deniz cerrahı “Dövme ( tattoo ) yapmanın tıbbi güçlüklerini inceleme” adlı çalışmayı yayımladı. Bundan sonra Deniz Kuvvetleri ve ordu belirli sınırların dışında dövme ( tattoo ) yapmayı yasakladı.

Stereotypical ve Sensationalised Dövme ( tattoo ) Tasarımının Birliği

Denizci

Denizciler gemilerden dövmelerle ( tattoo ) döndü evlerine. Genellikle sade tek ya da iki boyutlu minimum ayrıntı içeren bir tarzları vardı. Çoğunlukla, bir çizgi karakter hissi verir ve tipik motifler; çiçekler, denizkızları, kalpler, yollar, çapalar, yılanlar, kuşlar ve isimler içerir.

Suçlular

Uzun bir zaman boyunca dövme ( tattoo ) yapmak, denizcilere mahsustu ve...Suçlular! Hapishanede dövmeler  ( tattoo ) profesyonelce yapılır onların vücutlarına ruhlarında ne arzuladığı basılır; özerklik ve kimlik. Çete üyeleri için son simge çete dövmeleridir ( tattoo ) sürekli bir izi almak çeteye toplam taahhüdü göstermenin tek işaretidir. Bu benzeri dövmeler ( tattoo ) senin kim neyin ve nesi olduğunu gösterir. İşlediğin suç, nerede olduğun, kaç yıldır hapishanede olduğun (hele ki bu kadar boş zamanın varsa), kaç kişiyi öldürdüğün vs. Dövme ( tattoo ) sana dair ne varsa orada herkes açıkça göstermenin en emin yoludur. Bilinen simgeler; dirseklerde örümcek ağları ve öldürdüğün insanları simgelemesi içim gözün altına yapılan gözyaşı damlalarıdır.

Sirk

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında dövme ( tattoo ) yaptırma popülaritesini kısmen sirklere borçludur. Yaklaşık 70 yıl boyunca hemen her büyük sirk birkaç vücudu tamamen dövmeli ( tattoo ) insan çalıştırmıştır ve bunlar çok özel gösterilerde sergilenirken diğerleri ise kılıç yutmak ve atıp tutmak gibi geleneksel sirk faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Dövme ( tattoo ) Desenleri

Vücut süsleme sanatında tıpkı diğer sanatsal ortamlar ve kültürel gelişmelerde olduğu gibi sözcük dağarcığını sürekli olarak geliştirir. Vücut işaretlerinin çağdaş hayal gücünden derinlik ve potansiyelini yansıtmak için son yıllarda dövme ( tattoo ) sanatçılarının üzerinde önemli durduğu araç “Dövme ( tattoo ) Desenleri” dövme ( tattoo ) sanatçısının artwork dosyasıdır. Tarzlar geleneksel, dinsel ve yenilikçi anadildir.

dövme