Dreamtattoo Kalıcı Dövme (Tattoo) & Piercing Kadıköy İstanbul

Anadolu'da Dövme

Geleneksel dövme dünyada pek çok toplumda görülmüştür. Türkiye'de ise en çok Güney Doğu Anadoluda görülmüştür. Güney Doğu tarihinde dövme "dek" olarak adlandırılır, dövme yapan kişi erkek ise "dekkak" bayan ise "dekkake" denirdi. Dövme yaptıranlarıda "medkuk" ve kadınlar için ise "medkuke" olarak adlandırıyorlardı.

Güney DOğuda Anadoluda göçebe olarak yaşayan bir topluluk olan Karaçiler dövmeyi meslek seçmişlerdi. Karaçiler dövmeyi ergenlikten sonra, baharın ilk günlerinde yaparlardı.

Fakat dövme bayanlar arasında daha yaygındı, motiflerdeki farklılığı belirleyen en önemli faktör cinsiyetti. Yapılışı ve biçimi ile dövme, erkek ile kadın arasındaki farklılığı en belirgin bir şekilde ortaya koyuyordu.

Dövme adeti özellikle Türkiye'nin anadolusunda Doğu ve GÜneydoğu Anadolu bölgesinde yaygınlık kazanmıştır.

1991 yılında Gaziantep'in Barak bölgesinde yapılan bir araştırmada; 18-20 yaş arası genç kızlarda sağ yanakta bir nokta şeklinde dövmelere rastlanmış, 40-45 yaş arasındaki erkek ve kadınların el, yüz ve vücutlarında ise yörede "dövün" olarak isimlendirilen dövmelere rastlanmıştır.

Yörede 90lı yıllara kadar isteyene dövün yapıldığı, şimdilerde ise bu uygulamanın devam etmediği belirtilmektedir.

Genellikle Dövün: kadınlar arasında çene, çene altı, boyun, ayak bileği, göğüs ve el üstlerine yapılır, erkeklerdeyse burun üzeri, el üstü, bilek ve alın ortasına yapılırmış.

O zamanlar dövmenin neden yapıldığına gelince en önemli sebebin süslenme olduğunu görüyor, 60 yaş ve üzeri insanlarda uğur getirdiğini, bereket sağladığı inancıyla yaptıklarını görüyoruz.

Bazı insanların çocukları ve torunları tarafından çağdışı göründükleri için dövmelerini asitli maddelerle çıkarmaya çalıştıkları fakat başaramadıkları söylenenler arasında.

Dövmenin Bakımı

İyi bir dövmeye sahip olmak için ilk adım olan iyi bir sanatçıya dövmenizi yaptırmak kadar yaptırdıktan sonra bu çalışmayı korumakta - bakmakta çok önemlidir. Çünkü dövmenize ne kadar bakarsanız o kadar dikkat çeker, daha iyi görünür.

Dövme yapıldıktan sonra ilk 1 hafta yapılan bakım çok önemlidir. Dövme çalışmasını takiben 3 gün süreyle yüzeyin suyla temas etmemesi en önemli kuraldır. Dövme iğneleriyle tahribata uğrayan cildiniz bu dönemde her türlü enfeksiyona açık olur. Her ne kadar bir yara olarak görünmesede o bölgeye yaralıymış gibi özen göstermeniz gerekir. Çünkü küçük iğne darbeleri ile kanama ve ödem oluşmuş bu alanı vücut yara olarak algılayıp iltihabı savunma hücreleri ile onarıma geçiyor. Dolayısı ile iyi korunmadığında her yarada olabileceği gibi bu bölgenin de infekte olması riski fazla. İnfekte olan dövme istediğiniz görüntüden sizi uzaklaştırır. Suyla temas, hasarlı bölgede açılma oluşturabileceği gibi, su içindeki olası mikropları da taşıyabilir. Bu nedenle en az üç gün sudan olabildiğince koruyun. Bunu en iyi yolu, antibiyotikli bir merhemi dövme alanına yoğun bir şekilde sürmek ve 3-5 gün süre ile üzerini hafifçe sarmak. Bu işlemi günde üç kez tekrarlamalısınız. İlk haftadan sonra sargı kullanmadan merhem sürme işlemine devam edebilirsiniz.

Yaranız artık iyileşmeye başladı. Bu süre yara(dövme) büyüklüğüne, ve vücut yapınızın özelliğine bağlı. Yaranın iyileşmesi kabuklanma ve kabuk atma şeklinde olacaktır. Her merhem sürme işleminde merhem ile birlikte kabuklar da yavaş yavaş çıkacaktır. Bu nedenle kuvvet uygulayarak, kopararak kabukları soymaya çalışmayın. Bu süre içinde yara kabuğunun gerilmesine bağlı olarak o bölge derisinde gerilme kaşınma olabilir.

Bir ay süresince güneşle direkt temas etmemesine özen göstermeniz gerekli. Çünkü dövme yaptırdığınız bölge vücuttan daha koyu renkli ve hala daha hassas. Dolayısıyla güneş ışığından daha fazla etkilenecek, bu da rengin solmasına, henüz tam iyileşmemiş cildinizin hasar görmesine yol açacaktır.

Bir ay sonunda artık gururla dövmenizi arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Ancak unutmayın; iyi bir dövme için bakım sürekli olmalı. Tıpkı cildiniz, saçlarınız gibi. Dövme yapılan bölgeyi iyi nemlendirir, güneşe karşı iyi korursanız her zaman ilk yapıldığı andaki gibi canlı kalacaktır.

Dövme ve İslam Dini, Dövme yaptırmak günah mı?

Dövmenin islam dinince haram - günah olduğunu ya da dövme yaptıran kişinin abdesti olmayacağını söylerler. Dövmenin abdest konusunda bir sorun teşkil etmediğini çok açık ve net bir şekilde belirtebiliriz. Çünkü; dövme derinin dışına değil, içine yapıldığından, abdeste, gusle ve ibâdete mâni teşkil etmez. Çünkü abdestte ve gusülde farz olan, derinin dışını yıkamaktır. Dövmenin islam dinince haram - günah olma konusunda Prof. Dr. Süleyman ATEŞ'in daha önceden Vatan gazetesinde yayınlanan köşesinde bir okurunun sorusuna cevap vererek yanıtlamıştır, şöyle ki:

Dövme Kuran'da geçmiyor. Bunun günah olup olmadığını nasıl öğreneceğim? ya da bunu günah olduğu nerede yazıyor ? Eğer bunu kötü amaçla yaptırmadıysam, bundan sonra namazıma Kuran okumaya devam edemeyecek miyim? İnsanların bu konuda yanıldıklarını nasıl anlatacağım?

Prof. Dr. Süleyman ATEŞ;

Dövme Kuran'da geçmez. Kuran'da Allah'ın yaratışını, doğal durumu değiştirmenin şeytan işi oldu belirtilir. İşte bu doğalı değiştirme konusunda Kuran tefsircilerinin çeşitli yorumları vardır. Tefsirciler, Nisa süresindeki bu ayeti açıklarken bazı Hadis'ler ( Peygamber'e nispet edilen sözler ) aktarırlar.

Bu rivayetlerden birinde Hz. Peygamber'in Kaşlarını inceltene, yüzünün kıllarını çekene, Dövme yapana ve yaptırana lanet ettiği belirtilir. Fakat bu, bir kişinin rivayetidir. Gerçekten Peygamber'in Böyle söylediğine şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü bu rivayet Kuran'a aykırıdır. Kuranda Peygamber'de insanları süslenmeye, güzel görünmeye teşvik etmektedir. Yüzünün kıllarını çekmek, kaşlarını inceltmek kadınların vaz geçemeyeceği Bir makyaj ve süslenme türüdür. Bilindiği gibi süslenmede zamana ve bölgelere göre değişir. Dövme İslamda mekruh ( hoş olmayan bir şey ) kabul edilir ama Kuran'ın haram saydığı, yapanların ve yaptıranların günahkar olacağı eylemlerden değildir. Hiçbirşey ibadete engel olamaz.

İbadette önemli olan gönülden Allah'a yönelmektir. Abdesttinizi alınız, namazınızı kılınız, dualarınızı yapınız. Allah ile bağlantınızı kesmeyiniz. İşte gerçeği öğrendiniz. Siz gönlünüze bakınız, Allah ile kul arasında aracı yokyur. Peygamberimiz "Önce kendi vicdanınıza danışınız" buyurmuştur.

Dövme Nedir?

Dövme Türk Dil Kurumumuzda "Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim." olarak açıklanmıştır. Sözlükte dövme bu şekilde geçer fakat yeterli değildir.

Bizlere göre Dövme, vücuda uyumlu boya maddelerinin bu iş için üretilen cerrahi metal cihazlarla insan vücudu üzerine işlenen motif ya da desendir.

Dövme, kimi zaman bir harf, bir isim ya da bir sembol olarak karşımıza çıkar. İnsanların dövme yapma amacı belki duygularını dışa vurum belkide süs ya da gösteriş amaçlıdır. Ama dövmenin çok eski zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etme sanatı ya da yöntemi olduğu kesin.

Dövme makinesi ve bütün parçaları paslanmaz cerrahi çelik olmak zorundadır. İğneler de aynı metaldan üretilmeli ve tek kullanımlık olmalıdır. Dövme yaparken kullanılan pota ve eldivenlerde tek kullanımlıktır. Gerçek dövme boyaları Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) onaylı ve vücuda uyumluluğu test edilmiş ve onaylanmış boyalardır.

Bazı kendini dövme sanatçısı olarak adlandıran kişiler sağlıklı dövme boyası yerine rapido, dolmakalem mürekkepleri kullanırlar. Bunlardan kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Dövme yaptırırken mutlaka hijyenik stüdyolar ile çalışılmalıdır.

Günümüzde yapılan kazı vb. çalışmalarda çok eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır çoğu kez. Örneğin: Mısır mumyalarında çoğu kez dövmeye rastlandığı belirtilmektedir. O dönemde insanlar dövmeyi bir statü sembolü olarak kullanmalarının yanı sıra, dövmenin onları kötü ruhlardan, hastalıklardan, büyülerden koruduğuna inanırlarmış. Günümüzde ise simgesellikten öte vücut estetiği olarak görülmektedir dövme.

Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan tattoo sözcüğünü Tahiti dilindeki tautau’dan almıştır. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra, özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı.

Dövme yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler

Dövme yaptırmayı düşünüyorsanız ilk olarak ele alacağınız konu hijyen olmalıdır. Malum günümüzde yeni yeni hastalıklar türüyor ve bunlar kana karışarak insan vücuduna bulaşıyor ve insan hayatını bir anda alt üst edebiliyor.

Nerede dövme yaptırmaya karar vermeniz için en önemli kriter yaptıracağınız yerin sterilizasyon'a ne kadar önem verdiğidir. Olması gereken koşullar nedir diye sorarsanız size en önemli 3 sterilizasyon önlemi olarak şunları söyleyebiliriz: iğnelerin değişmesi, makine uçlarının sterilize edilmesi ve kullanılan boya kaplarının tekrar kullanılmaması. Bu 3 etken çok önemlidir.

Sterilizasyon aşamasını geçip dövmeyi yaptıracağınız stüdyoyu doğru seçtikten sonra ?unu unutmamalısınız ki yaptıracağınız dövmeyi ömür boyu vücudunuzda taşıyacaksınız. Günümüzde lazerle dövme sildirme işlemi yapılsada gerektği kadar verim alınamamakla birlikte maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtmek isteriz. Bu sebepten ötürü dövme yaptırmaya kesin karar vermeli, ne yaptıracağınızı ve vücudunuzun hangi bölgesine yaptıracağınızı iyi düşünüp karar vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca ergenlik döneminde insanların kararsız ve heyecanlı bir kişiliği olmasının yanında vücut gelişimlerinin tam olarak tamamlanmadığı için bu dönemde dövme yaptırmak pek mantıklı değil. Çünkü ergenlik döneminde vücut gelişir, deri üzerindeki dövme de bu gelişim evresinde şekil ve görünüm kaybına uğrayabilir.

Dövme yaptırmadan önce çoğu kişinin aklına dövmenin günah olup olmadığı konusunda bir soru işareti gelir. Bu sorunun cevabını Dövme ve İslam dini sayfamızda bulabilirsiniz.

Dövme Sildirme

Dövme sildirme işlemi;

Artık yıllar önce yaptırdığınız, görmekten sıkıldığınız ya da çeşitli sebeplerden ötürü dövmenizi sildirmek isterseniz bunun kolay bir yöntemi var. Lazer ile dövme sildirmek için kışın güneşin az göründüğü günler çok ideal. Eskiden klasik yöntemle yani deri soyularak dövme çıkarılmaya çalışılırdı fakat lazer ile dövme sildirme işleminde anestezi gerekmezsizin acısız bir şekilde 3-4 seansta dövmenizden kurtulmanız mümkün. Eski yöntemler çok acı verdiğinden anestezi altında deri soyulur ve uzun süre kapanmayan yaralar ve bununda sonrasında izler oluşurdu.

Lazer ile dövme sildirme işlemi anesteziye gerek duyulmadan, seanslar arası 4-6 hafta ve her seans süresi 10 dakika ile 1 saat arası değişen seanslarla yapılır. 3-4 seansta istenmeyen dövmelerinizden tamamen kurtulmanız mümkün olur. Bu işlem için en uygun mevsim kış mevsimidir, çünkü dövme sildirme işleminin yapılacağı yüzeyin güneşten uzak tutulması gerekir.

Lazerle dövme sildirme işlemine başlamadan önce konuyu uzman bir doktor ile görüşerek tedavi süreci hakkında detaylı bilgi almanız gerekmektedir.

Dövme Yaptırdıktan Sonra Bilinmesi Gerekenler

İyi bir dövmeye sahip olmak için ilk adım olan iyi bir sanatçıya dövmenizi yaptırmak kadar yaptırdıktan sonra bu çalışmayı korumakta - bakmakta çok önemlidir. Çünkü dövmenize ne kadar bakarsanız o kadar dikkat çeker, daha iyi görünür.

Dövme yapıldıktan sonra ilk 1 hafta yapılan bakım çok önemlidir. Dövme çalışmasını takiben 3 gün süreyle yüzeyin suyla temas etmemesi en önemli kuraldır. Dövme iğneleriyle tahribata uğrayan cildiniz bu dönemde her türlü enfeksiyona açık olur. Her ne kadar bir yara olarak görünmesede o bölgeye yaralıymış gibi özen göstermeniz gerekir. Çünkü küçük iğne darbeleri ile kanama ve ödem oluşmuş bu alanı vücut yara olarak algılayıp iltihabı savunma hücreleri ile onarıma geçiyor. Dolayısı ile iyi korunmadığında her yarada olabileceği gibi bu bölgenin de infekte olması riski fazla. İnfekte olan dövme istediğiniz görüntüden sizi uzaklaştırır. Suyla temas, hasarlı bölgede açılma oluşturabileceği gibi, su içindeki olası mikropları da taşıyabilir. Bu nedenle en az üç gün sudan olabildiğince koruyun. Bunu en iyi yolu, antibiyotikli bir merhemi dövme alanına yoğun bir şekilde sürmek ve 3-5 gün süre ile üzerini hafifçe sarmak. Bu işlemi günde üç kez tekrarlamalısınız. İlk haftadan sonra sargı kullanmadan merhem sürme işlemine devam edebilirsiniz.

Yaranız artık iyileşmeye başladı. Bu süre yara(dövme) büyüklüğüne, ve vücut yapınızın özelliğine bağlı. Yaranın iyileşmesi kabuklanma ve kabuk atma şeklinde olacaktır. Her merhem sürme işleminde merhem ile birlikte kabuklar da yavaş yavaş çıkacaktır. Bu nedenle kuvvet uygulayarak, kopararak kabukları soymaya çalışmayın. Bu süre içinde yara kabuğunun gerilmesine bağlı olarak o bölge derisinde gerilme kaşınma olabilir.

Bir ay süresince güneşle direkt temas etmemesine özen göstermeniz gerekli. Çünkü dövme yaptırdığınız bölge vücuttan daha koyu renkli ve hala daha hassas. Dolayısıyla güneş ışığından daha fazla etkilenecek, bu da rengin solmasına, henüz tam iyileşmemiş cildinizin hasar görmesine yol açacaktır.

Bir ay sonunda artık gururla dövmenizi arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Ancak unutmayın; iyi bir dövme için bakım sürekli olmalı. Tıpkı cildiniz, saçlarınız gibi. Dövme yapılan bölgeyi iyi nemlendirir, güneşe karşı iyi korursanız her zaman ilk yapıldığı andaki gibi canlı kalacaktır.

Dövmenin Tarihi

Dövme, kimi zaman bir harf, bir isim ya da bir sembol olarak karşımıza çıkar. İnsanların dövme yapma amacı belki duygularını dışa vurum belkide süs ya da gösteriş amaçlıdır. Ama dövmenin çok eski zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etme sanatı ya da yöntemi olduğu kesin.

Hintliler, Japonlar, Amerika Yerlileri ve Afrika'daki bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak yaparlar. Bazı topluluklarda dövmenin hastalıklara ve kötülüklere karşı koruyucu olduğu inancı da yaygındır. Bazı toplumlarda dövmenin yapılış amaçlarından biri de kişinin ait olduğu grubu belirtmek ya da yaşadığı topluluk içindeki konumunu göstermektir.

Dövme yapma geleneği hayli eskidir. İÖ 2000'lerde Eski Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı mumyalardan anlaşılmıştır. Mısırlıların dışında Britonların, Galyalıların ve (X)Trakların da dövmeleri vardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar, "barbarlara özgü bir uğraş" saydıkları dövmeyi suçlulara ile kölelere yaparlardı. Hıristiyanlık inancında dövme yasaklanmıştı. Buna karşın ilk Hıristiyanlar, bedenlerine Hz. İsa'nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yaptırmışlardır.

Aradan yüzyıllar geçince Avrupalılar dövmeyi unuttular. 18. yüzyıl sonlarında denizaşırı gezilerde Amerika Yerlilerinde ve Polinezyalılarda dövmeyle yeniden karşılaştılar. Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan tattoo sözcüğünü Tahiti dilindeki tautau’dan almıştır. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra, özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı ve günümüzde de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle dövme yapmaya yasal sınırlamalar getirilmiştir.

İnsanın Tarihsel Gelişimi İçinde Dövmenin Yeri ve Önemi

İnsanoğlu tarihin çok eski dönemlerinden beri, çeşitli şekillerle ve uygulamalarla bedenini süslemeye çalışmıştır.

Dak, döğün, dağ gibi çeşitli şekillerde adlandırılan dövme, bu süslenme şekillerinin en çok kullanılanlarından birisidir.Mısır mumyalarını süsleyecek kadar tarihi eskiye dayanan bu süsleme çeşidi “DÖVME” nedir?

Dövmeyi tanımlamak gerekirse, bir boya maddesinin çeşitli tekniklerle alt deri yüzeyine kadar işlenmesidir. Dövme yapılırken is, çivit, bitki özleri, kına, safran gibi malzemeler kullanılır. Deride yarıklar oluşturularak bu malzemeler iğne ve benzeri araçlar yardımıyla yarıkların içine işlenir.Anlaşılacağı gibi dövme oldukça zahmetli ve acı verici bir iştir. Bazı toplumlarda suçluları ve köleleri tanımak amacıyla kullanılan dövme; kimi toplumlarda dinsel-büyüsel amaçlı kullanılmıştır. Samao, Tahiti ve Japon Yakuza dövmeleri bu tarz geleneksel ve dinsel temalar içeren dövmelerin sıkça yapıldığı yerlerdir.

Anadolu’daki dövme adetine özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde rastlanmaktadır.O’nlar bu süslenme şekline kendilerince “dövün” adını vermişlerdir. 40-45 yaşlarındaki kadın ve erkeklerin birçoğunda dövünlere rastlanmaktadır. Genelde is kullanılarak yapılan dövünler el, yüz ve vücudun çeşitli bölümlerini süslemektedir. 60 yaş ve üzerindeki kadın ve erkekler bereket ve şans getirdiğine ve nazardan koruduğuna inandıkları için, çocuğu olmayan kadınlar dövme yaptırdıklarında çocukları olacağına inandıkları için; bazı yörelerde belirli aşiretleri temsil ettiği için bu gelenek halen devam etmektedir.

Günümüzde dövme, insanlar için çok farklı anlamlar taşımaktadır. Kendini ifade etme, süslenme, çekici görünme, dikkat çekme, farklı ve güçlü olma gibi çeşitli amaçlarla insanlar dövme yaptırmaktadırlar. Geleneksel anlamını hemen hemen yitirmekte olan dövme, günümüzde profesyonel bir ruhla giderek yaygınlaşmaktadır. Geleneksel ve dinsel anlamından sıyrılıp estetik kaygılarla yapılan, yaptırılan ‘DÖVME SANATI’ ortaya çıkmıştır. Bu icranın sanat olarak algılanmasına 1900’lü yılların başında profesyonel dövme makinesinin icat edilmesiyle başlandığını söyleyebiliriz.

Profesyonel Kalıcı Bir Dövmenin Yapılabilmesi için Gerekli Şartlar Şunlardır

(6 altın kural, birinin eksikliği profesyonelliğe gölge düşürür)

1. Kullanılan Dövme makinesinin orijinal olması: Türkiye’de üretimi bulunmayan dövme makineleri Avrupa ve Amerika ‘da sanayileşmiştir. Bu alanda birçok firma bulunmaktadır. Yapılacak dövmenin tarzına göre çeşitli devir hızlarında dövme makineleri bulunmaktadır. Bu işle sadece merak anlamında uğraşan kişilerin amatörce yaptıkları, teyp yada kapı zilinden bozma bobinlerle asla profesyonel dövme yapılamaz. Profesyonel dövme makinelerinin bobinleri özel olarak sarılırlar. En hafif, en güçlü ergonomik makine ideal makinedir.

2.Kullanılan Dövme Boyalarının orijinal olması: Türkiye’de üretimi bulunmayan profesyonel dövme boyaları Avrupa ve Amerika’da laboratuvarlarda dermatalogların denetiminde hazırlanır. Ve bu boyalar Avrupa Sağlık Birliğinin onayladığı kimyasal aralığın üstünde ve zararlı kimyasal karışım içeremezler. Bu boyaların ana maddesi “pigment” adlı bir tozdur. Saf olan boyalar pigment ile karıştığı zaman deride kalıcılık sağlar. Dövmeciler sertifikaları ve laboratuvar raporları olmayan boyaları kullanmazlar. Kullanmamalıdırlar. Boyaların özelliklerini bilmelidirler. Kalem mürekkepleri ve çini boyalarını kalıcı dövmede kullanmak sağlıklı değildir. Profesyonel kalıcı dövme boyaları bu mürekkepler gibi kanserojen madde içermezler.kullanım süreleri vardır. Bir dövme boyası gerekli saklama koşullarında maksimum bir yıl içinde tüketilmelidir.

3.Kullanılan Dövme İğnelerinin orijinal olması: Türkiye’de üretimi bulunmayan dövme iğneleri 0.20 mm incelikten başlayarak derecelenirler. Ve yapılacak dövmeye göre tek veya birkaç tanesi bir araya getirilerek kullanılırlar. Maddelerin alaşımlarından dolayı paslanmazlar. Toplu iğne, bocuk iğnesi ve dikiş iğneleriyle profesyonel dövme yapılması mümkün değildir. İğneler tek kullanımlıktır ve belirli bir saatten sonra aşınma yaparlar. Büyük dövmelerde, belirli bir süre sonra yeni iğne kullanmak gerekebilir.

4.Kullanılan Dövme Teçhizatının uyumlu olması: Profesyonel Dövme makineleri elektrik ile çalışır. Bu elektrik teçhizatının da makinenin devir hızına uygun olması gerekir. Ayrıca makineyı tutmak için kullanılan “grip” boyanın deriye akmasını ve iğnenin belirli bir düzlemde hareket etmesini sağlayan “nozzle” yani ibrik bölümü de sanatçının tarzına, eline uygun olmalı ve medikal alaşımlar içeren metalden üretilmiş olmalıdır.( ya da tek kullanımlık bir kılıf bölümü kullanılmalıdır) grip-nozzle-back birleşimine kılıf denir.

5.Dövme yapımının steril şartlarda olması: Dövme yapan kişinin ameliyat eldiveni kullanması, tek kullanımlık peçetelerle deriyi; dövme yapım aşaması öncesi ve sonrasında, dezenfeksiyon sıvılarıyla temizlemesi gerekir. Profesyonel dövme boyalarının konulacağı kapların tek kullanımlık olması gerekir. Bar-cafe köşelerinde profesyonel dövme yapılamaz. (Dövmede kullanılan sabit kullanımlık aletlerin aletlerin ilk önce ultrasyonik yıkma makinesinde yıkanması sonrasında poşetli sterilizasyon yapılıyorsa poşete girmesi, poşetsiz sterilizasyon yapılıyorsa direkt otoklava atılması gereklidir. Bunların yanı sıra tek kullanımlık makine aksamları da kullanılabilir. Bunlar dövmeye ekstra maliyet getirecekleri için ücretleri ayrıca dövme yapılan kişiden talep edilebilirler.)

6.Dövmeyi yapan kişinin işinin ehli olması: Tüm yukarıda saydığımız özellikleri bünyesinde toplayacak kişiye profesyonel dövme sanatçısı diyebiliriz. Bu şartları oluşturmamış yerlerde dövme yaptırmak, yaptıran kişileri de yapan kişiler kadar suçlu yapar. Çünkü kendi vücuduna değer veren insanlar gerekli araştırmayı da yaparlar. Sonuçta internet denilen bir şey var.

Kalıcı Dövme Nasıl Yapılır?

Kalıcı dövme yapmak için organizasyon yapmak gerekir. Yapılacak işlemlerin sırası vardır. Dövme yapılacak figür ortaya konduğu zaman yapılacak işlemler ve bunların uygulama sıralamaları organizasyonun kendisini oluşturur.

2a. Kalıcı dövme organizasyonu

Bu organizasyonu (sıralamayı) genel anlamda şu şekilde yapabiliriz. (Ancak her dövme sanatçısının kendine has bir tarzı vardır. Burada aktardığım kendi işçiliklerimde genel ve basit anlamıyla uyguladığım yöntemdir. Daha farklı bir sıralamayı gerektirecek tarzda dövmeler de vardır)

1-) Kalıcı dövme yapılacak figürün seçilmesi.

2-) Kalıcı dövme yapılacak bölgenin kıldan ve tüylerden arınması(yoğun tüy ve kıllar boya tutarlar. Dövme yapımı sırasında temizlemeyi ve dövmenin gözükmesini engeller)

3-) Kalıcı dövme yapılacak bölgenin dezenfeksiyon sıvılarıyla temizlenmesi

4-) Vücuda transfer çıkarmak.

5-) Sterilizasyonu yapılmış aletlerin ve tek kullanımlık sarf malzemelerinin hazırlanıp iğnelerin dövme yapılacak kişi önünde lehimlenmesi.(artık presli tek kullanımlık iğneler de var)

6-) Profesyonel kalıcı dövme makinesinin montajının yapılması.

7-) Figürün hatlarının atılması(Koyu veya gölge hat)

8-) Siyah ağırlıklı gölgelerin ve koyulaştırmaların, doldurmaların yapılması.

9-) Varsa koyudan açığa doğru renklendirmelerin yapılması.

10-)Düzeltmelerin ve ufak eklemelerinin yapılması.

11-) Açık yara konumunda son dezenfekte temizlik, antibiyotik etkili pomadın sürülmesi ve en fazla bir saat streçle kapatılması.

12-) sarf malzemelerinin dövme atık çöpüne atılması.

13-) Dövmenin hijyenik bir şekilde bakımının iyileşinceye kadar yapılması.

2b. Bazı tanımlamalar:

2b.1)Transfer çizmek:

Dövmesi yapılacak figürün birebir deriye aktarılması için kopya kalemiyle yarı şeffaf kağıt olan aydıngere çizilmesidir. (Kitabın yazımından sonra avrupadan ithal edilen, deriye çıkarılacak figürün direkt çıktısının alındığı makineler yurdumuza girdi. Her ne kadar bir zorunluluk değilse de kullanılması zaman kazancıdır)

2b.2)Ters Transfer çizmek:

Transfer çizildikten sonra deriye aktarımı sırasında ters çıkar. Eğer figür bilgisayardan yatay olarak ters yöne çevrilirse (örneğin: Sağa bakan eğilmiş bir gül modeli sola bakar olarak ta çıkarılmalı) üzerinden yapılacak kopya çizimle doğru orantılı bir transfer çıkarabiliriz. Ters çevirmeye imkanımız yoksa dövmesi yapılacak figürün kopyası çıkarılır ve çıkan kopya ters çevrilip, tersinden de kopya alınır. En son kopyasını aldığımız çiziminden vücuda transferi yapılır.

2b.3)Dövme için anatomik duruş:

Vücudun dik bir şekilde, ayakta, baş dik olarak, eller de bacakların yanına sallanmış halde karşıda duran kişiye bakar halde durmasına denir. (tıp teriminde eller dışa dönüktür)

2b.4)Transfer çıkartmak:

Transfer için aydıngere kopya çizildikten sonra, koltuk altı sabun stickleri dövmenin yapılacağı yere sürülür. Ardından transfer için kopyanın çizildiği aydınger stickli bölgeye baskı uygulanarak yaklaşık 15 saniye kadar tutulur. Transfer tekniğiyle dövmeye başlanacaksa; transferin net çıkması ve transfer yapılan figürün aslına bağlı kalınmak için dövme yapılacak kişi anatomik duruşta tutulmalıdır.

Profesyonel Kalıcı Dövme Makinesi ve Çalışma Sistemi

Gerçekte makinenın ucunda boya akışını sağlayan “nozzle” denilen “ibrik” bölümü vardır. Klasik anlamıyla tüm dünyada profesyonel dövmecilik sanatında bu makine tipi kullanılır. Ve bu sisteme de “hokka&divit usulü”denilir.

Profesyonel bir dövme makinesi15 V’a kadar çalışır. Ortalama olarak saniyede 20 defaya kadar deriye boya ittirme kapasitesine sahiptirler. Bu yapılan dövmeye, verilen işçiliğin incelik derecesine göre azalabilir. Genelde çift bobinlidirler. Üzerlerinde bulunan elektronik aksamlar sayesinde saatlerce (aşırı) ısınma yapmadan ve devreleri yakmadan çalışır Fakat tek bobinli ve sadece hat atmada kullanılan düşük voltajlı dövme makineleri de mevcuttur.

Profesyonel dövme makineleri tek parçadan oluşmazlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi montajlıdır.

İşçilik ve Figür Farklılıklarına Göre Bazı Profesyonel Kalıcı Dövme Tarzları

Esasında profesyonel dövmeyi aşağıda saydığımız tarzlarla sınırlandıramayız. Genel anlamda yapılan tarzları işlemenin yeterli olduğunu düşündüm.

6a. TRİBAL DÖVMELER:

İngilizce ‘tribe’ kelimesinden türemiştir. Türkçesi’de kabileye ait olan kabilesel anlamına geliyor. Dövmecilik sanatı açısından tanımını yapacak olursak; simetrik, asimetrik, anlamlı, anlamsız şekiller anlamına geliyor. Çok fazla yaptırılan tarzdır.Belirli bir anlam ifade etmeyen tribal sıklıkla yaptırılan bir tarzdır.Dövmede anlam kaygısı taşımayan insanlar yaptırır. Totemlerde kullanılan çizgilerden doğmuştur. Ve yapılış tarzı olarak dövmeciler tarafından genelde tercih edilmezler. Çünkü çoğunlukla doldurma işçiliklerdir, sıkıcıdır. Dövme yaptıranlar, eğer dövme sanatçısının yaratıcılığını kullanmasını sağlarlarsa; triballere üç boyut kazandırabilirler. Renklendirebilirler. Bu tribalin sıradanlığını ortadan kaldıracaktır.

6b. BİOMEKANİK DÖVMELER:

Yıldız Savaşları, yarı makine yarı insan robotlar...Kısaca teknolojinin getirdiği yenilikler dijital çizim sanatçılarını, sür realist ressamları ve ardından da profesyonel dövme sanatçılarını etkilemiştir. Ve dövme de ‘biomekanik’ adlı tarzın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gölgeleme, renk geçişleri, karartma, ışıklandırma teknikleri gerektirir.

‘Haiti Tarzı’ gibi geleneksel dövme tarzlarıyla ‘biomekanik’ dövme yapmak neredeyse imkansızdır. ‘Biomekanik Tarz’ için dövme makinesinin, orijinal dövme boyalarının teknik özelliklerinin hemen hepsi kullanılır. Hayal gücünü tetikleyen, dövmecinin sanatını konuşturup kendi özgünlüğünü sergileyebileceği bir tarz olarak tanımlayabiliriz. Profesyonel dövme işçiliği açısından en üst derecede işçilikler arasındadır.

6c. PORTRE DÖVMELER:

İnsan portreleri olduğu gibi hayvan portreleri de yapılmaktadır. Biomekanikte olduğu gibi geleneksel tarzda (makine kullanımı olmadan)portre yapılmaz. Hata götürmeyen bir tarzdır. Belki hayvan portrelerinde(köpeğinizin, kedinizin portresi vb) olmasa da insan portrelerinde mutlak şartla benzetmek esastır. Profesyonel dövme tekniğinde en üst noktada işçiliği gerek tirir. Dövme sanatçısının ışık, gölge ve perspektifi iyi algıladığının ispatıdır.

6d. CELTIC DÖVMELER:

Genelde tribal dövmelerle karıştırılır. Tribalize şekillerin iç içe geçmiş, yerine göre karışmış, simetrik, asimetrik dağılmalarından oluşmuş şekillere denir. Özellikle simetri içeren Celtic(Okunuşu seltik)lerde asimetri oluşmaması önemlidir.

6e. CARTON DÖVMELER:

Çizgi film karakterlerinin dövmelerine denir. Carton çizim dövmeler sinemanın insan üzerindeki etkisini anlatır. Bu tarz dövmeleri genelde 17-22 yaş grubu yaptırır. Büyük ebatlarda ve çok görünecek yerlere yaptırılmazlar. ‘Oldschool’ tarzın da ifade ediliş biçimidir.

6f. MİSTİK DÖVMELER:

Gerçek üstü; peri, melek, şeytan, azrail, cin, yaratık çizimlerini, dini inancı, felsefi görüşleri ifade eden simgeleri içeren dövme çeşididir. Mistik çizimler, kalıcı dövmenin doğuşuna sebep olan bir tarzdır. Fakat profesyonel dövme makineleri sayesinde 3 boyutlu işçilik verilebilir hale gelmiştir.

6g.YIRTICI HAYVAN DÖVMELERİ:

Özellikle erkeklerin yırtıcı hayvan saplantısı vardır. Daha çok alt kültürün ilgi gösterdiği sitildir. En çok yapılanlar akrep, aslan, vahşi kuşlar,köpek, ejderha, dinazor dövmeleri denilebilir.

6h. SİMGELER:

Çok geniş amaçlı yapılan dövmelerdir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Sizin bu da ne? Bu yaptırılır mı dediğiniz dövmeler taşıyan insan için çok anlamlı olabilir. Bu tarz dövmeler sıkça yapılır.

Dövme Hakkında Bazı Sorulara Kısa Cevaplar

1-) NERELERE, KİMLERE, KALICI DÖVME YAPILMAZ

NERELERE DAHA UYGUN OLUR?

Eğer yaptıracağınız bölgeye kesin olarak karar vermediyseniz kalıcı dövmenizi yaptıracağınız dövme sanatçısına danışmanızı tavsiye ederim. Zira dövmenizi yaptırmayı düşündüğünüz yer, gerek estetik açıdan gerekse de yaptıracağınız yerin deri yapısı açısından uygun olmayabilir.

Vücudun bükümlü deri dediğimiz eklem bölgelerindeki hareketli deriye dövme yaptırmamaya çalışın. Kol dirseği, el bileği, el üstü, boyun, diz kapağı ve çevresi ve hatta göbek kısmına tavsiye etmiyorum.Çünkü hareketli deride, ne kadar ince işçilik verilirse verilsin dağılmalar ve bulanıklaşmalar olacaktır. Sağlık açısından bu bölgelerde de sakınca yoktur ancak ikaz etmemizin nedeni estetik kaygılardır.

Kalıcı dövme yaptıran kişilerin geleceklerini düşünüp, kendilerini hayat boyu rahatsız etmeyecek figürler seçmeleri en makul olanıdır.

Et benlerinin üzerine, açık yara üzerine, hayati derecede alerjik tepkimeli vücutlarda, kanın pıhtılaşmasının zorlandığı kişilerde, yeni ameliyat izlerinin üzerine dövme yapılmaz.

Doğuştan gelen ve yayılma özelliği olabilecek bazı lekelerin de üzerlerine dövme yaptırmadan önce bir dermatoloğa danışılmasında yarar vardır.

Kendi isteklerini belirtemeyecekleri için hayvanlara kalıcı dövme yapılmaz .Etik olarak yapılması yanlıştır. Ne kadar para teklif edilirse edilsin bu tür istekleri her zaman geri çevirdim.

2-) KALICI DÖVME ÇIKARTILABİLİR / SİLİNEBİLİR Mİ?

Kalıcı dövmeyi çıkarttırmak yaptırmaktan daha zahmetli bir iş olduğunu hatırlatalım.Tıbbi olarak tedavisi gerekmektedir. Veya işinde usta bir cerraha deri aldırtabilirsiniz. Modası geçecek, ileride pişmanlık duyacağınız figürleri ve yazıları dövme olarak yaptırmayın. Kocakarı ilaçlarıyla ve yöntemleriyle derinizden dövmeyi sökmeye kesinlikle kalkışmayın.Bu konuda uzman olan hekimlere danışılmalıdır. Kulaktan dolma bilgilerle dövme çıkartmaya çalışılmamalıdır. ( ikinci kitabımda genişçe bu konuda bilgi olacak)

3-) KALICI DÖVME YAPILIRKEN CANIM YANAR MI?

Evet kalıcı dövme yapılırken can acıtır. Ve bence bu acı dövmenin sahiplenilmesi açısından çekilmesi gereken bir acıdır. Çektiğiniz acıyla dövmeye manevi açıdanda sahip olursunuz. Ne kadar acıyor derseniz acıyı tarif edemem. Ve kişilerin de acı eşiğini bilemem ama dayanılmayacak bir acı olmadığını söyleyebilirim.

4-) KALICI DÖVME ÖNCESİ ALKOL VS ALSAM ZARARI OLUR MU?

Kalıcı Dövme öncesinde ve yapım aşamasında kesinlikle alkol alınmamalıdır. Dövme sırasında sulu pembemsi bir kan akar. Kalıcı dövme öncesi alkol yada uyuşturucu alınması halinde kan dolaşımı hızlanacağından akıntı fazlalaşacak ve deriye verilmeye çalışılan boya geri atılacaktır. Yaptıran kişi daha fazla acı çekecek, dövme sanatçısını da uğraştıracaktır. Ayrıca deri verilmeye çalışılan rengi tam alamayacak, zorladıkça da deforme olacaktır.

5-) VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPMAK VE AŞIRI KİLO ALMAK YADA KAYBETMEK KALICI DÖVMEYİ ETKİLER Mİ?

Dövmeyi yaptırdığınız zaman diliminden sonra (özellikle kol ve omuz için geçerli) dövmeyi yaptırdığınız bölge kaslarınız 2 yada 3 kat genişlemeyecekse herhangi bir problem yaratmaz. Zaten Vücut Geliştirme Sporu’na başlama yaş ortalaması 18 olduğu düşünülürse, o yaştan sonra vücut ölçülerinin spora bağlı kaslanma oranı profesyonel vücut geliştirme sporcuları dışında 2 kat ve üzeri olamaz. (Not:4 sene Vücut Geliştirme Ve Body Fitness Antrenörlüğü ile uğraştım. Hala da fitness yapmaktayım)

Ancak aşırı kilo kayıplarını ve alımları için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Dövme bulunan bölgedeki aşırı kilo alımı (özellikle göbek, kaba etler, boyun, baldır) ve kaybı estetik bozukluğa yol açabilir.

6-) DÖVME HANGİ MEVSİMDE YAPTIRILMALIDIR?

Toplumda genel kanı olarak, dövmenin yaz aylarında yapıldığı yaygındır. Nedeni de insanların daha çok yazın görselleşmeleri kışın lahana gibi kapandıklarından dövmenin akla gelmemesidir Bana göre dövme yaptırmanın en iyi zaman dilimi; dört mevsim yaşayan ülkemizde Ekim-Mart ayları arasıdır.Sonbahar veya kışın yaptırdığınız dövmenin renkleri kısa kollularla gezdiğimiz yaz aylarında oturmuş olacaktır. Ayrıca dövme seansı sonrasında yapılan bakımda kullanılan kremler ve solüsyonlar yaz aylarında (zaten sık ve çok terleyen vücudumuza) rahatsızlık verecektir. Yaz aylarında yaptırılan dövmelerde mikrop kaptırma riski çok daha fazladır.Burada yazılanların yanlış anlaşılıp ‘yazın dövme yaptırılmaz’ diye bir kural koymaya çalıştığım düşünülmesin. Ama tavsiye edilen sonbahar-kış aylarında yaptırılmasıdır.

7-)DÖVME YAPTIRINCA AIDS YADA BAŞKA BİR HASTALIKBULAŞABİLİR Mİ?

Dövme yapımında kullanılan özellikle sabit aletlerin sterilize edilmiş olması ve sarf malzemelerinin de tek kullanımlık olması çok önemlidir. Eğer bir dövme de kullanılan paslanmaz metal olan sabit bar ve uç(nozzle) sterilize edilmemişse, yada iğne,deri yumuşatıcı krem, boya kabı kişiye özel kullanılmıyorsa (tek kullanımlık değil ise) risk altındasınızdır.

daha fazla bilgi için www.deveninnali.com

FATİH SERDAROĞLU

NEDEN DÖVME? NEDEN KİTAP? NİYE BEN YAZDIM?

Türkiye’de dövme, kendi kendini geliştirmeye çalışan birçok 3. dünya ülkesinde olduğu gibi kısır bir durumda...

Yaptığım araştırmalar neticesinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde geleneksel anlamda bilinen dövmenin dışında, Türkiye’de profesyonel dövme ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlamadım.

Avrupa ve Amerka’da, dövme (Tattoo) ile ilgili birçok kaynağa ulaşabilme imkanı varken; Türkiye’de hala dövme ile ilgili bir kaynak yok ne yazık ki! Hatta dövme ile ilgili tez hazırlamak isteyen bir öğrencinin hocaları tarafından engellendiğine bizzat şahit oldum. Kişisel olarak bir sanat olduğuna inandığım dövme sanatı henüz 10-15 senedir Türkiye’de profesyonel anlamda yapılmakta olmasına rağmen,dünyada çok uzun süredir bir meslek dalı olarak görülmekte ve birçok ülkede de bir sanat dalı olarak algılanmaktadır.Türkiye’de herhangi bir kaynağa rastlamamış olmam aslında beklediğim bir şeydi.Çünkü birçok insana göre hala bir tabuydu ,günahtı yapılmaması gereken bir şeydi.Böyle bir araştırmayı belki dövmeciler bizzat kendileri yapabilirlerdi ama bu gerçekten maddi ve manevi açıdan oldukça yıpratıcı bir araştırma konusu; çok zaman ayırmak gerekiyor ve biz dövmeciler için zaman en kıymetli şey...

Böylece çıktım yola; bu işi nasıl, nerede, ne şartlarda yaptığımı ve Türkiye’deki diğer profesyonel dövmecilerin ne şartlarda yapmakta olduğunu, nasıl zorluklarla karşılaştıklarını

İnsanlara aktarmak istedim, bir kaynak oluşturmak istedim.Bu işi yapan insanlara ulaşmak gerçekten çok zor oldu.

En azından artık şunu rahatlıkta söyleyebilirim.( Bu kitap sayesinde dövme sanatçıları birbirlerini tanıdılar. Hatta bazı yasal düzenlemelere, oluşumlara kaynak oldu diyebilirim) Dövme yaptırmak isteyen ama dövme ve dövmeciler konusunda fazla bilgisi olmayan insanlar, bu kitap sayesinde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Saygılarımla....

18 Kasım 2004

DÖVMENİN YAPILIŞI

Dövme, deri tarafından tümüyle yok edilemeyen bir boyanın bir teknikle alt deri yüzeyine kadar işlemesiyle oluşur. Alt deriye ulaşmak için kullanılan makine sivri ucuyla vücuda küçük delikler ve yarıklar oluşturur. Açılan bu delik ve yarıklara makine ile boya maddesi enjekte edilir.

Dövme yapılırken genellikle kullanılan boya maddesi istir. İsle birlikte çivit, antimuan tozu, kavrulup dövülmüş kemik tozu, çeşitli bitki özleri, safran ve kına da kullanılır. Bu malzemelere göre deride beliren izler kırmızıya yakın bir tonda olabilir.

Dövme yapılırken yapılan kişiye, işlemin yapıldığı sırada acı verir. Bu acıyı az ya da çok diye tarif etmek doğru olmaz. Çünkü her insanın acı eşiğinin farklıdır. Dövme yapıldıktan sonra bakımı vs.. için yapılan mevsim çok önemlidir. Dövme için en uygun mevsim ilkbahar sayılabilir.

Dövmenin yapılış süresi kullanılan iğnelerin sayısına ya da yapılan dövmenin boyutuna göre değişir. İğne vuruşlarının yapıldığı yerden çok az miktar kan çıkar ve boya deri altına geçer. İğne vuruşlarına bağlı olarak dövme yapılan bölgede kızarıklıklar ya da şişlikler görülebilir. Bu şişlikleri takiben o bölgede yaralar ya da kabuklanmalar oluşur, bu kabuklanmaların iyileşmesiyle dövme ortaya çıkar.

Dövme makinesi (Tattoo gun)

Dövme yapmada isin yanı sıra kül, çivit, antimuan tozu, kibrit tozu, güherçile, kavrulup dövülmüş kemik tozu, çini mürekkebi, susam yağı, çeşitli bitki özleri, safran, hayvan ödü ve kına katkı maddesi olarak kullanılır... Anne sütü temel karışım sayılır... Bazı yöreler de ise ateşte kızdırılan iğne, koyun ve keçinin öd kısmından alınan suya batırılarak, yüzün ve vücudun muhtelif bölgelerine küçük küçük delinerek işlenir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir süre sonra dövmemin rengi değişip yeşil olur mu ya da solar mı? Dövme profesyonel dövmeciler tarafından yapılır, kaliteli boya kullanılır ve de en önemlisi gereken bakımı aksatmadan yaparsanız uzun yıllar boyunca solmaz ve yeşermez.

Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövmenin islam dinince haram - günah olduğunu ya da dövme yaptıran kişinin abdesti olmayacağını söylerler. Dövmenin abdest konusunda bir sorun teşkil etmediğini çok açık ve net bir şekilde belirtebiliriz. Çünkü; dövme derinin dışına değil, içine yapıldığından, abdeste, gusle ve ibâdete mâni teşkil etmez. Çünkü abdestte ve gusülde farz olan, derinin dışını yıkamaktır. Dövmenin islam dinince haram - günah olma konusundada Prof. Dr. Süleyman ATEŞ'in daha önceden yayınlanan bir yazısı bulunuyor, okumak için tıklayın.

Dövme yapılırken iğneler değişiyor mu? Dövme yapılırken iğnelerin değişmesi şarttır. Dövme yaptıracağınız yere bunu mutlaka sormanız gerekir, aksi halde hastalık kapabilirsiniz.

Dövme yaptırmadan önce alkol alınması sakıncalı mıdır? Kalıcı dövme yaptırırken ya da yaptırmadan önce kesinlikle alkol alınmamalıdır. Çünkü alkol ya da uyuşturucu kan dolaşımını hızlandıracağından akıntı fazlaşacak ve deriye enjekte edilen boyayı dışarı atacaktır. Böyle oluncada dövme yaptıran kişi acı çekecek ve iş zorlaşacaktır.

İlerde dövmeden vazgeçersem sildirme şansım olur mu? Günümüzde lazer ile hiç bir acı çekmeden dövmenizi sildirmeniz mümkün fakat biraz pahalıya mal oluyor.

Günümüzde Dövme

Günümüzde dövme özellikle Avrupada çok yaygındır. Dövme kentsel yaşamda, özellikle gençler arasında giderek daha fazla popüler olma yolundadır.

Dövmenin genel amacı dışarıdan bakıldığında estetik ya da süslenme olarak görünse de altında sosyo-psikolojik nedenlerde yatmaktadır. Aslında dövme yaptırma isteğinin altında insanlara kendi kişiliği hakkında mesaj vermek, etkilemeye çalışmak, diğerlerinden farklı görünmek, gençlerde kendini kanıtlama ya da dikkat çekmek şeklinde gözlenebilir.

Günümüzde yapılan kazı vb. çalışmalarda çok eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır çoğu kez.

Örneğin: Mısır mumyalarında çoğu kez dövmeye rastlandığı belirtilmektedir. O dönemde insanlar dövmeyi bir statü sembolü olarak kullanmalarının yanı sıra, dövmenin onları kötü ruhlardan, hastalıklardan, büyülerden koruduğuna inanırlarmış. Günümüzde ise simgesellikten öte vücut estetiği olarak görülmektedir dövme.

Piercing hakkında bilinmesi gerekenler

Piercing in anlamı (pierce) ingilizcede "delmek, deşmek" tir. Piercing, cilt, cilt altındaki yağ tabakasının ya da kıkırdağın delinmesi ile vücuda takılan takıdır, vücut sanatıdır.

PİERCİNG TAKILARI

Piercing yapımı için 750'lik altın, platin, niyob, polytetrafluorethylen ta da tıbbi çelik gibi maddeler kullanılır. Aksi halde alerji yapabilir.

DELMEK

Piercing için çeşitli delme araçları vardır. Bu aletlerin dezenfekte edilmesine çok önem verilir, dezenfekte edilmemiş aletler iltihaplanmalara ve diğer tehlikelere davetiye çıkarır. Piercing vücuda takıldıktan sonra haftalarca çıkarılmaması gerekir, çıkarıldığı takdirde iltihaplanma riski artar.

Piercing takılmadan önce aynın dövme (tattoo) da olduğu gibi alkol vb. uyuşturucu maddeler alınmaması gerekir. Çünkü bu maddeler kan dolaşımını etkiler.

PİERCİNG TARİHİ

Piercing 1975 yılında Los Angelos'ta bir stüdyoda bulunmuştur. Günümüzde bildiğimiz asıl Piercing ise 1980'li yıllarda California'da "modern yabaniler" harekati ile başlamıştır. Bu harekatda bilinçli ilkel kültürlerden gelenekler alınmıştır. Bu geleneklerin bazıları body modification yani vücudu şekillendirmek, dövme yapmak, piercing, yara izleri bırakmak, kızgın demirlerle dağlamak vb...

90'lı yılların başlarında bu izler sadece Sado-Maso kültüründe kalmıştı fakat bir süre sonra bunu daha medeni bir şekilde gençler sahiplendi...

Piercing'in Olası Tehlikeleri

Piercing takma işlemini aynen tattoo (dövme) de olduğu gibi uzman olmayan kişiler yapmamalıdır. Yapıldığı takdirde büyük riskler ortaya çıkabilir. Örneğin kulak kıkırdağı iltihaplanır, kaş-kulak gibi bölgelerdeki sinirler bölünebilir, vücudun çeşitli yerlerindeşişlikler oluşabilir.

Ağıza takılan piercingler uzun vadede sorunlar oluşturabilir. Örneğin Dil piercing'i belli surat ifadelerinde damağa, diş etine ve bunun altında bulunan Alveolar-kemiğine bastırılır. Bu kemik basınç oluştukça yıpranıp azaldığı için, bunun sonunda dişler dökülmeye başlıyabilir.

Penisin başına takılan Prenz Albert piercingi, eğer 2mm'den daha ince ise deriyi kesebilir. Bunun gibi diger Piercinglerde zora gelince, deriyi kesebilirler. Iltihaplanması hala geçmemiş olan Intim-piercingler cinsel ilişkide, Hepatitis-B ve AIDS gibi cinsel hastalıkların daha kolay yayılmasına yol açabilirler.

Ayrıca -10 dereceden daha büyük soğuklarda, piercing bölgesel donmalara yol acabilir.

PİERCİNG ÇEŞİTLERİ

Kulak Piercingleri:

- Helix Piercing

- Industrial Piercing

- Rook Piercing

- Daith

- Tragus Piercing

- Snug

- Conch

- Anti Tragus Piercing

- Lobe (Klasik küpe deliği)

Yüz Piercingleri:

- Kaş piercingi

- Nostril piercing (Burunun yan tarafına yapılan piercing)

- Septum piercing (Burun duvarlarından geçirilmiş piercing)

- Bridge piercing (Gözlerin arasına, burnun üst kısmına takılan piercing)

- Dil piercingi

- Labret piercing (Dudağa takılan piercing)

- Medusa piercing (Üst dudağın ortasına takılan piercing)

- Madonna piercing (Üst dudağa yandan takılan piercing)

- Cheek piercing (Yanaktan geçirilen piercing)

- Austin Bar (Burunun kıkırdağından geçirilen piercing)

Vücut Piercingleri:

- Göğüsucu piercingi

- Göbekdeliği piercingi

- Madison piercingi

Erkeklerde Genital Piercing:

- Frenulum piyersingi (Frenulum'dan geçirilen piercing)

- Prenz Albert (Üretal açıklıktan sokulup, penisin baş kısmının altından çıkarılan piercing)

- Ampallang (Penisin baş kısmından yanlamasına geçirilen piercing)

- Apadravya (Penisin baş kısmına, üstden aşağıya geçirilen piercing)

- Dydoe (Penisin baş kısmının kenarına geçirilen piercing)

- Pubik piercingi (Penis kökünün üst kısmına takılan piercing)

- Ketang (Sünnet derisine takılan piercing)

- Scrotal ya da Hafada (Testislerin ön tarafında, testis derisine takılan piercing)

- Guiche piyersingi: Testisler ile Anüs'ün arasındaki kısıma takılan piyersing.

Kadınlarda Genital Piercing:

- Kristina piercingi (Dış dudakların üst tarafta birleştikleri kısıma takılan piercing)

- Klitoris piercingi (Klitorise takılan piercing)

- Klitoris gövdesi piercingi (Klitoris gövdesine takılan piercing)

- Dış dudak piercingi (Dış dudaklara yandan takılan piercing)

- Fourchette piercingi (İç dudakların alt tarafta birleştikleri kısıma takılan piercing)

- Prensen Albertina (ürerta ağzına takılan piercing)

dövme